Dobové pohlednice

Hluboké pralesy, močály a odlehlost, dlouho bránily osídlení území dnešních...
Podle pověsti získalo město svůj název od klobouku, který brumovská vrchnost...
Už kolem roku 1308 se uvádí městečko nazývané Setteinz s kostelem, mlýnem a...
Někdy se Valašskému Meziříčí pro jeho zachovalou architekturu říká Valašské...
Nejstarší písemná zmínka o Horní Bečvě je z roku 1659 v gruntovní knize...
Z půvabných pohlednic na nás dýchá Frenštát v poklidné, možná až ospalé...
Řád trinitářů přišel do Zašové po roce 1722, kdy se datuje zakládací listina...
Kde ty časy jsou. Lázeňští hosté, většinou churavějící na plíce, přijížděli do...
Město Zubří – se znakem zubra ve svém štítě, netřeba mnoho představovat. Pro...

Partneři projektu

 Rád bych Vám touto cestou představil naši kapelu - cimbálovou muziku...
Dřevěné výrobky z Valašska Specializovaný obchůdek pro vyznavače přírodních...

Dobové pohlednice

Hluboké pralesy, močály a odlehlost, dlouho bránily osídlení území dnešních Velkých Karlovic. Až někdy v polovině 17. století, započalo osídlování údolí. Původní osadu dosídlili Žerotínové – majitelé rožnovského panství, kteří roku 1714 založili obec Karlovice.  Na území si rovněž dělalo nárok vsetínské panství, které však bylo v té době více rozvráceno válkami a nových osadníků tu nebylo. Spory však neustávaly, až musela rozhodnout samotná císařovna Marie Terezie, která rozdělila...
Podle pověsti získalo město svůj název od klobouku, který brumovská vrchnost použila k označení své oblíbené studánky. Když tady byla později založena osada, nazvali ji Klobúky. Ve 14. a 15. století získaly Valašské Klobouky řadu privilegií. Roku 1356, se Valašské Klobouky staly městečkem s právem Hradiště, což jim přineslo právo trhu i právo hrdelní – na náměstí se dochoval i katovský sloup. Od 16. století jsou Klobouky označovány jako město. Klobúcko bylo rovněž častým terčem...
Už kolem roku 1308 se uvádí městečko nazývané Setteinz s kostelem, mlýnem a hradem Freundsberg, tehdy v majetku templářských rytířů. Název Wssetin se objevuje v listinných dokumentech od roku 1396.  Průmyslová revoluce přinesla do Vsetína bouřlivý rozmach průmyslu. Vyrostly tu zejména závody na zpracovaní kvalitního dřeva z buko-jedlových lesů, které byly hlavní devizou kraje. K prvním vsetínským továrnám patřil cukrovar, parní pily, továrna na sirky. Roku 1868 byly založeny sklárny. Od...
Někdy se Valašskému Meziříčí pro jeho zachovalou architekturu říká Valašské Atény. A jindy zkráceně Valmez. Historické meziříčské náměstí bylo vyhlášeno roku 1992 městskou památkovou zónou. Celkem tu stojí 46 měšťanských domů zapsaných do seznamu KNP. Uveřejněné pohlednice pocházejí zejména z první třetiny 20. století. Meziříčí vzniklo na levém břehu Rožnovské Bečvy. Na pravém břehu byla založena obec Krásno, roku 1491 povýšená na městečko. Přestože Meziříčí a Krásno měly po několik...
Nejstarší písemná zmínka o Horní Bečvě je z roku 1659 v gruntovní knize Valašského Meziříčí. V urbáři z roku 1676 se již vede jako samostatná obec mající 103 domků se 1385 obyvateli. Živili se kácením a dovážením dřeva, sbíráním hub, borůvek a malin, výrobou šindelů, dřevěného nádobí a chovem ovcí. Duchovní správa byla zřízena na Horní Bečvě roku 1792. V témže roce byl postaven kostel zasvěcený svatým mučedníkům Janu a Pavlu a zřízena fara, v níž bylo zahájeno školní vyučování. Do té doby...
Z půvabných pohlednic na nás dýchá Frenštát v poklidné, možná až ospalé atmosféře provinčního městečka - svět, který byl a už není. Dobové snímky pravdivě informují o celkovém vzhledu ulic, náměstí a jednotlivých domů. O stavbách, mnohdy nenávratně ztracených. Proto by se staré fotografie měly ukazovat -  aby se nezapomnělo!
Řád trinitářů přišel do Zašové po roce 1722, kdy se datuje zakládací listina kláštera. Kromě císařského povolení smlouva obsahovala závazek hraběte Karla Jindřicha ze Žerotína předat trinitářům dosud nedokončený kostel v Zašové, dokončený r. 1725. Klášter byl zrušen v rámci josefínských reforem v r. 1782.  Budovy kláštera byly postupně využity pro školu a posléze i pro první gobelínovou manufakturu, kterou v obci založil akad. malíř Rudolf Schlattauer.  V r. 1901 klášterní budovy...
Kde ty časy jsou. Lázeňští hosté, většinou churavějící na plíce, přijížděli do Rožnova z celé střední Evropy, zejména z Vídně a Dolních Rakous. Snad nejvíce cizinců tu bylo z polské Haliče.  Lákalo je zdejší podhorské klima, svého času přirovnávané k alpským údolím. Pacientům byly ordinovány ranní cvičení, koupele, ale zejména terénní procházky do okolí Rožnova. Zároveň se lázeňským hostům předepisovalo pití žinčice. Pro neznalé to je převařená syrovátka z ovčího mléka. Bačové ji časně...
Město Zubří – se znakem zubra ve svém štítě, netřeba mnoho představovat. Pro mnohé krajina metlami zaslíbená, dnes spíše výrobkům z gumy a hlavně HÁZENKÁŘŮM. Městečku vévodí kostel, postavený roku 1788 na místě menšího dřevěného. Obec, zprvu asi lovecká osada, vznikla pravděpodobně na konci 13. století. První zmínku však máme až z roku 1310. Kdy je psáno, že lokátor – jakýsi Pertolt, má z příkazu tamního pána Bohuslava z Krásna, osadil ve vsi Zubří 40 lánů (1 lán představoval asi 9 ha polí)....

Kontakt

Ctimír Štrunc Rožnov pod Radh. 603 217 864 ctimir@infoturist.cz